پرش لینک ها

محصولات وال مش الیاف شیشه ایاپوکسی سازه ایپلاستر گچی پلاستر سیمانی

وال مش برترین ارائه دهنده ی الیاف برای مهار دیوار های غیرسازه ای

مشخصات فنی والمش کد WM-120-C

(Fiber glass Mesh – Coated by Alkali Resistant Agent)

 واحداستانداردنتیجه
مقاومت کششیWarpN/5cm12001573
ابعاد چشمهmm 6×4
عرض نوارcm50 / 33 / 2550 / 33 / 25
جرم واحد سطحg/m2بیشتر از 100120
میزان لاتکسg/m2بیشتر از 2021
ازدیاد طول در نقطه پارگی%کمتر از 53.8

نرخ باقی ماندن مقاومت قلیایی بعد از غوطه­ وری در سود سوزآور 5 درصد

به مدت 28 روز

بر اساس شاخص مرکز تحقیقات مسکن کمتر از 70% نباشد%78
محل انجام آزمون سنجش پارامترهای دیتاشیتمرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی
تاریخ انجام آزمون1401/07/26

مشخصات فنی والمش کد WM-160-AR

(Fiber glass Mesh – Treated With Zirconia Agent)

 واحداستانداردنتیجه
مقاومت کششیWarpN/5cm12001796
ابعاد چشمهmm 5×5
عرض نوارcm50 / 33 / 2550 / 33 / 25
جرم واحد سطحg/m2بیشتر از 100160
میزان لاتکسg/m2بیشتر از 1619.4
ازدیاد طول در نقطه پارگی%کمتر از 53.8

نرخ باقی ماندن مقاومت قلیایی بعد از غوطه­ وری در سود سوزآور 5 درصد

به مدت 28 روز

بر اساس شاخص مرکز تحقیقات مسکن کمتر از 70% نباشد%78
محل انجام آزمون سنجش پارامترهای مقاومت مکانیکیمرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی
تاریخ انجام آزمون پارامترهای مقاومت مکانیکی1401/11/01
محل انجام آزمون سنجش درصد زیرکونیاآزمایشگاه رازی
تاریخ آزمون سنجش درصد زیرکونیا1401/10/13
Structural Epoxy, WM – EPX01Product Code
Specially formulated non-sag epoxy paste and adhesiveSpecification
20 MPATensile Strength
8 MPATensile Bond Strength
12 MPAFlexural Strength
10ºcMinimum Application Temperature
12 hours at 25ºcMinimum Cure Time
4 days at 25ºcFull Cure Time

 

Gypsum – based Plaster, WM-PG6Product Code
Higher-setting time gypsum-based powder with an improved surface hardnessSpecification
White powderAppearance properties
6 MPAMinimum compressive strength of sample – National Standard 8299 of Iran
2.5 MPAMinimum surface hardness – Iranian standard 8299
1.3 g/cm2Density

 

Cement – based Plaster, WM-PC30Product Code
Cement-based powder with the largest aggregate size of 1.2mmSpecification
Gray powderAppearance properties
30 MPAMinimum compressive strength of 28-day sample – National Standard 393 of Iran
1.7 g/cm2Density