پرش لینک ها
پروژه های وال مش

مسکن ملی تهرانسر

پروژه اقدام ملی مسکن تهرانسر یکی از مهمترین پروژه حال حاضر وال مـــــــش است. این پروژه به کارفرمایی اداره کــــل مسکن و شــــهرسازی اسـتان تهران و پیمانکاری شرکت بنــــــابرج ظفر در منطقه تهرانسر شهر تهران در دست احداث است. زیر بنای کلی این پروژه در حدود 56 هزار متر مربع بوده و هم اکنـــــــون در مـــرحله دیـــــوار چینی با بهره مندی از تکنولوژی وال مش می باشد.

اطلاعات پروژه:

Branding Strategy

Focus and target your audience through the right channels.

Development

Focus and target your audience through the right channels.

Digital Design

Focus and target your audience through the right channels.

Copywriting

Focus and target your audience through the right channels.