پرش لینک ها

شرکت وال مش

پیشرو در نوآوری در صنعت ساختمان

لوگو وال مش | wallmesh logo

درباره شرکت وال مش

شرکت پدیدار بن نوین مهر با نام تجاری وال مش با ماموریت ارائه راهکارهای هوشمند در افزایش بهره وری صنعت ساختمان تاسیس شده است.

در وال مش ما تلاش می کنیم تا با ارتقای سطح ایمنی و نیز دوام ساختمان ها از یک سو و افزایش سرعت اجرا از سوی دیگر و در نهایت بهینه سازی هزینه ها به ایفای نقش در کشور بپردازیم

مهندس مسیب حطب کن

رئیس هیئت مدیره و مدیر اجرایی
کارشناس ارشد مهندسی عمران – گرایش عمران m.hatabkan@wallmesh.ir

دکتر سید مهدی موسوی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
دکتری مهندسی عمران – گرایش زلزله sm.mousavi@wallmesh.ir

مهندس منصور علی آبادی فراهانی

نایب رئیس هیئت مدیره
کارشناس ارشد مهندسی عمران – گرایش عمران m.aliabadi@wallmesh.ir